O fundacji

Fundacja Książąt Lubomirskich powstała jako wyraz i rozwinięcie działalności dobroczynnej, prowadzonej od wielu wieków przez rodzinę Lubomirskich. Tworzą ją członkowie zasłużonego rodu, szczególnie zaangażowani w prace społeczne. Wykazują się troską o osoby potrzebujące oraz o zachowanie dziedzictwa Narodowego.

Fundacja wspiera rozwój polskiej sztuki, nauki, rozwija projekty medyczne i edukacyjne. Zakres działalności organizacji jest bardzo szeroki, od wspierania ekologicznego budownictwa, poprzez fundowanie stypendiów dla studentów, zakup sprzętu komputerowego i medycznego, aż po odbudowę szczególnie cennych zabytków.

Cele Fundacji są uniwersalne. Mogą być realizowane w każdym miejscu, dlatego Fundacja działa na terenie całego kraju. Zostały one precyzyjnie zdefiniowane w akcie jej ustanowienia oraz Statucie w pięciu punktach. Obejmują:

  • stwarzanie i zapewnianie warunków dla krzewienia i propagowania postaw patriotycznych, humanistycznych, prospołecznych;
  • wspieranie przedsięwzięć mających za przedmiot oświatę i wychowanie oraz kulturę i sztukę, rozwijających wyżej wymienione postawy
  • pomoc w edukacji i starcie życiowym oraz prowadzenie działalności na rzecz rozwoju przedsiębiorczości oraz aktywizacji zawodowej i życiowej dla młodzieży z zasłużonych dla Polski rodzin;
  • rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju społeczeństwa patriotycznego;
  • działalność na rzecz organizacji, których celami statutowymi jest: działalność naukowa, naukowo- techniczna, oświatowa, kulturalna oraz w zakresie kultury fizycznej i sportu.
  • Wspieranie i tworzenie ogólnodostępnych placówek medycznych

Fundacja prowadzi działalność edukacyjną, społeczną i naukową, wspierając wyspecjalizowane instytucje i osoby prywatne oraz tworząc własne placówki. Nasze działania programowe realizowane są poprzez dofinansowanie projektów naukowo-badawczych, stypendialnych, kulturalnych i integrację środowiska najbardziej zasłużonych dla Polski rodzin. Fundacja działa w kierunku umożliwienia i ułatwienia nauki osobom młodym, wspiera szczególnie potrzebujących głównie poprzez działania kompleksowe związane z zakupem sprzętu dla szkół, przedszkoli, placówek medycznych i naukowych. Zajmuje się renowacją i rewitalizacją obiektów zabytkowych, ze szczególnym uwzględnieniem tych, które są związane z rodziną Lubomirskich. Stanowi nie tylko kontynuację działalności dobroczynnej rodziny Lubomirskich ale jej rozwinięcie.

Działania statutowe Fundacji stanowią rozwinięcie celów jej powstania i praktyczne przeniesienie tych celów na grunt ich realizacji. Obecnie prace Fundacji koncentrują się na wsparciu finansowym, organizacyjnym i programowym przedsięwzięć związanych z rodziną Lubomirskich i jej historią, takich jak wydawanie źródeł historycznych, wsparcie odbudowy zabytków na terenie Wiśnicza, finansowaniu grupy rekonstrukcji historycznych działającej na zamku wreszcie Klubu Sportowego Szreniawa.

Fundacja współuczestniczy w wystawie „Lubomirscy w Wilanowie. Polityka i prywatność” organizowanej przez Muzeum – Pałac w Wilanowie. Razem z tą placówką wydaje książki dotyczące rodziny i z nią związane, wypożycza własne obiektu oraz udziela wsparcia merytorycznego.

Wspierając młodzież Fundacja współfinansuje działalność Klubu sportowego Szreniawa z Wiśnicza, lokalnej grupy rekonstrukcji historycznych, rozpoczęła również projekt polegający na wyposażaniu pracowni komputerowych w szkołach związanych z historią rodziny oraz funduje stypendia dla studentów Uniwersytetu Ekonomicznego.

Jest w trakcie nawiązywania współpracy z Fundacją Księcia Karola w zakresie ekologicznego budownictwa, ochrony i renowacji zabytków, oraz kształceniu młodzieży w tym zakresie.

Nasze plany na przyszłość obejmują:

  • otwarcie ośrodka udzielającego wsparcia dla osób poszkodowanych z powodu przemocy domowej
  • rozpoczęcie działalności gospodarczej, z której dochód będzie w całości przeznaczony na działania statutowe.
  • we wrześniu 2011 roku Fundacja organizuje również kolejny bal charytatywny w Wiśniczu, z którego dochód zostanie przeznaczony na zakup karetki ratunkowej dla szpitala w Bochni. 
PoprzednieNastępne
ZAPRZYJAŹNIONE FUNDACJE

PARTNERZY FUNDACJI:
Ten serwis wykorzystuje pliki cookies w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Korzystanie z serwisu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w Polityce Prywatności.